Djimat Schild

Vanuit de TV Djimat werd elk jaar het Djimat Schild uitgereikt voor de vrijwilliger welke zich voor de tennis verdienstelijk had gemaakt. Ook toen de de TV Djimat overging naar de SV Austerlitz bleef het Djimat Schild uitgereikt worden. Helaas…