Djimat Schild

Vanuit de TV Djimat werd elk jaar het Djimat Schild uitgereikt voor de vrijwilliger welke zich voor de tennis verdienstelijk had gemaakt.

Ook toen de de TV Djimat overging naar de SV Austerlitz bleef het Djimat Schild uitgereikt worden.

Helaas door de vele bestuurs en commissie wisselingen is er sinds 2016 geen Djimat Schild meer uitgereikt.

Tijdens de laatste ALV vergadering was er een binnen gekomen brief van Gerard Versteeg om de traditie van het Djimat Schild weer op te pakken en stelde voor om voor het seizoen 2019/2020, Dirk van Nimwegen voor te dragen voor het Djimat Schild. Met veel applaus werd dit voorstel aangenomen.

Dirk maakt zich al jaren verdienstelijk voor de vereniging en met name de verzorging van de accommodatie. De tennisbanen worden i.s.m. de “veegploeg” goed onderhouden. Verder verzorgd hij op en rondom het clubgebouw dat alles er netjes en schoon bij ligt. Samen met enkele vrijwilligers verzorgd hij jaarlijks ook de plantenbakken op het terras.

OMNI Voorzitter Puck Steenhuizen kon het schild nog niet uitreiken, daar het Schild een nodige opknapbeurt moest hebben. Enkele weken geleden reikte voorzitter Puck Steenhuizen, het opgeknapte Djimat Schild uit aan Dirk van Nimwegen.

Gefeliciteerd Dirk!